Nie możesz znaleźć pracy? Zacznij od stażu i szkolenia!

1551 zł

Opis

Chcesz się przekwalifikować? Nie widzisz perspektyw swojej drogi zawodowej?
Masz problem z powrotem na rynek pracy?
Nie możesz znaleźć pracy? Zacznij od stażu i szkolenia!
KONTAKT:
E-mail: kierunekkariera@hogpolska.pl
Telefon: 507 867 909

Oferujemy staże płatne 1551,84 zł brutto/ m-c i szkolenia zawodowe
10,35 zł brutto/godz.

Warunki udziału:
-wiek powyżej 29 lat
-zamieszkiwanie w woj. podkarpackim
-maksymalnie średnie wykształcenie
-osoba bezrobotna lub bierna zawodowo

Wsparcie dla uczestników:
- 5-miesięczne staże zawodowe
- certyfikowane szkolenia zawodowe
- warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
- konsultacje z trenerem rozwoju kariery
- pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
-catering
- zwrot kosztów dojazdu
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Zapraszamy kobiety i mężczyzn!
REKRUTACJA TRWA!!
Adres biura Kierunek-Kariera
C.H. EUROPA II, 3 piętro
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
Strona WWW:
http://hogpolska.pl/projekty/kierunek_-_kariera
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Oliwia

April 26, 2019 07:30
Telefon kontaktowy: 507867909
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wdebicy.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...