Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe OGŁOSZENIE FIRMOWE

December 10, 2022 02:12 - Praca - Rzeszów
1033.70 zł
  • img
Szczegóły ogłoszenia
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START!


Nabór rozpocznie się
od 29 października 2019 r. i potrwa do 5 listopada 2019


Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER

CO OFERUJEMY?
a) Indywidualne doradztwo zawodowe
b) Grupowe doradztwo zawodowe
c) Pośrednictwo pracy
d) Szkolenia zawodowe (ograniczona liczba miejsc)
e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy


UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:
- wypłatę stypendium szkoleniowego
- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów przejazdu na staż
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.